Какво трябва да разбираме под емоционална интелигентност?

Все по-често се говори за така наречената емоционална интелигентност… Какво трябва да разбираме под това? Емоционалната интелигентност в най-точен вариант на описание с една дума означава емоционална зрелост. Тя представлява способността да възприемаме, да разпознаваме и да управляваме своите чувства, което предопределя поведението на всеки от нас. И още… Емоционалната интелигентност е равнозначна на „човешка […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Какво е емоционална интелигентност? Ето основните й характеристики

Разбирането този термин емоционална интелигентност се е променило с течение на времето В наше време под емоционална интелигентност се разбира способността да контролираме нашите емоции, докато общуваме с други хора. Оказва се, че това никак не е лесно! Въпреки че, разбира се, човек е с вродени способности, емоционалната интелигентност може да се подобри с течение […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Как се възпитава емоционална интелигентност при децата?

Как се възпитава емоционална интелигентност при децата? Реално концепцията на Даниел Голман обобщава най-добре термина емоционалната интелигентност, още през 40-те години на миналия век. Автори като Едуард Л. Торндайк и Дейвид Уекслър ни убеждават, че интелектът е повече от нашата способност да се разсъждава, или да се възприема света край нас. Има психологически аспекти във […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Какво е емоционална интелигентност?

Какво е емоционална интелигентност? Определено доста хора не подозират какво е това и дори не знаят, че има такъв термин. Нашата статия има за цел да даде обща представа по въпроса. Така наречената емоционална интелигентност дава възможност да се разбере ефективно емоционалната сфера на човешкия живот. Тя е важна за емоционалните основи на отношенията между […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!